Lukioikäisten edustusryhmät

Timantit

Timantit ovat iältään 16-19-vuotiaita. Timantit-ryhmässä tanssija tanssii yleisesti 3 vuotta, jonka jälkeen tanssija siirtyy edistyneiden aikuisten ryhmään tai ammatillisiin jatko-opintoihin. Timanteilla on esiintymisiä, kilpailuja, tiiviskursseja sekä leirejä vuoden aikana.

Timantit-ryhmässä tanssijan valinnaisten tuntien osuus kasvaa. Edustusryhmä Timanttien tasolla tanssija valitsee harjoitusmääränsä ja painotuksensa edellisiä edustusryhmävuosia vapaammin. Timanttien edustusryhmä mahdollistaa tanssijalle sovittaa menestyksellinen suoriutuminen kouluopinnoissa sekä tanssiopinnoissa ja antaa yksilöllistä vapautta valita omia tanssillisia painotuspisteitä.

Opetussuunnitelma

Timanttien opetussuunnitelma on tehty kolmevuotiseksi kokonaisuudeksi, jossa kokonaisvaltainen pääpaino on tanssijaksi ja nuoreksi taitelijaksi kasvussa ja kehittymisessä.

Timanttien edustusryhmässä tanssija pääsee muokkaamaan omaa lukujärjestystään ja valitsemaan itselleen niitä tanssitaiteen osa-alueita, joihin haluaa erityisesti keskittyä. Timanttien edustusryhmässä pääpaino on edelleen taidetanssissa ja päälajit Timanteilla ovat edelleen baletti, nykytanssi ja showtanssi tai osa niistä.

Timanttien lukujärjestys on suunniteltu kolmivuotiseksi ja jokainen tanssija tekee jokaiselle vuodelle oman lukujärjestysvalintansa, mille tunneille osallistuu ja mihin koreografiaryhmien opetuksiin sitoutuu.

Timanttien edustusryhmässä jokaisena kolmena vuonna on pakollisia ja vapaavalintaisia tanssitunteja.

Pakollisten tanssituntien lisäksi Timanttien tanssijat valitsevat vapaavalintaisia tanssitunteja. Ensimmäisen ja toisen vuoden tanssijoilla tulee olla vähintään kolme tanssipäivää viikossa. Kolmantena tanssivuotena tanssipäiviä tulee olla vähintään kaksi tanssipäivää viikossa.

Timanttien edustusryhmien tanssijoilla on suoraan paikka valmiina koreografiaryhmien tekniikkatunneilla ja koreografiaryhmissä ilman erillistä hakutilaisuutta. Tanssija voi valita kaikki kolme eri lajin koreografiaryhmää ja niihin liittyvät tekniikkatunnit tai tanssija voi valita vain osan näistä. 1. ja 2. vuosikurssilla tanssijan on kuitenkin valittava vähintään kaksi koreografiaryhmää ja niihin liittyvät tekniikkatunnit. Kolmannella vuosikurssilla tanssijan tulee valita vähintään yksi tekniikkatunti ja siihen liittyvä koreografiaryhmä.

1. vuosikurssi

Teemana ensimmäisen vuosikurssin aikana on oman tanssitekniikan hiominen ja omista tanssillista vahvuuksista ja kehittämiskohteista tietoiseksi tuleminen. Vuoden aikana tanssijat pääsevät peilaamaan ja arvioimaan omaa tanssillista osaamistaan yhdessä ryhmän opettajan sekä ammattilaispaneelin kanssa.

2. vuosikurssi

Toisen vuoden teemana on minä osana yhteisöä. toisen vuoden vuosikurssilaiset tutustuvat yhteistoimintaan taiteellisen prosessin eri osa-alueilla. Ryhmä toteuttaa vuoden aikana ryhmän oman tanssikoreografian suunnittelun puvustuksen suunnittelusta, valo- ja musiikkisuunnitelmiin asti. Ryhmä pääsee tutustumaan myös tapahtuman järjestämiseen ja suunnitteluun.

3. vuosikurssi

Kolmantena vuonna pääpaino on erityisesti omassa taiteellisessa työssä. Tanssijat valmistavat itse oman sooloteoksen ja vuosi huipentuu keväällä lopputyönäytöksiin, joissa tanssijat pääsevät esittämään omat soolonsa.

Kolmannen vuosikurssin tanssijat pääsevät osallistumaan myös Tanssittaja-koulutukseen, joka antaa valmiudet tanssijoille toimia myöhemmin Tanssilassa opettajina ja apuopettajina.

Kolmannen vuoden lopussa tanssijat saavat myös Tanssilan edustusryhmien loppudiplominsa ja palautearvioinnit sooloteoksistaan.

Edustusryhmiin haetaan mukaan hakutilaisuuden kautta!