Soolot

Soolo-opetuksessa opettaja luo tanssijalle valitun tanssilajin mukaisen koreografian. Soolo-opetus on hyvä lisäharjoitus ryhmäopetuksen lisäksi. Soolo-opetuksessa on mahdollisuus toteuttaa omia toiveitaan ja tavoitteitaan koreografian teeman, musiikin, tunnelman ja sisällön osalta. Opettaja ja tanssija työskentelevät yhdessä vuorovaikuttaen ja oppien. Sooloteoksella on mahdollista kilpailla ja esiintyä. Kaikilla soolotanssijoilla on mahdollisuus esiintyä Soolojen Säihkettä -näytöksessä kerran kaudessa.

Soolo-opetukseen ilmoittautuessa valitaan tanssilaji, johon koreografia pohjautuu. Vaihtoehtoina on nykytanssi, showtanssi sekä klassinen tai neoklassinen baletti. Ensimmäisellä tunnilla sovitaan myös tavoitteet sooloharjoittelua varten yhdessä opettajan kanssa. Monet opettajamme pystyvät opettamaan kaikkia kolmea eri lajia, kannattaa kuitenkin varmistaa asia etukäteen, mikäli opettaja on sinulle uusi!

Soolon harjoittelu vaatii motivaatiota, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä kykyä muistaa koreografia itsenäisesti. Soolokoreografiaa tulee harjoitella myös omalla ajalla ja opettaja ohjeistaa omatoimiseen harjoitteluun tanssijan tavoitteiden mukaisesti. Sooloa suositellaan näistä syistä yli 7-vuotiaille tanssijoille.

Soolon harjoittelijoilla on mahdollisuus osallistua tanssikilpailuihin ja muihin esiintymisiin omissa nimissään. Mikäli tanssija haluaa edustaa Tanssilaa, keskustellaan opettajan kanssa aina erikseen. Kilpailuihin soolotanssija ilmoittautuu itsenäisesti. Yleisesti tanssija on valmis kilpailemaan toisen soolokauden jälkeen. Ensimmäinen lukukausi menee koreografian rungon luomiseen ja harjoitteluun. Ensimmäinen esiintyiminen on hyvä olla kauden Soolojen Säihkettä -näytöksessä. Toisella lukukaudella tanssija on valmis vahvistamaan ja viimeistelemään edellisellä kaudella opittua pohjaa sekä hiomaan teknisiä osuuksia ja ilmaisua. Tästä syystä esimerkiksi syyskaudella sooloharjoittelun aloittanut tanssija on valmis kilpailemaan seuraavalla kevätkaudella.

Soolon opettaja on usein myös sooloteoksen koreografi. Soolo-opetukseen sisältyy Tanssilalta lainaksi saatu esiintymisasua ja mahdollinen rekvisiitta (ellei toisin sovita tanssijan kanssa). Tanssija ei saa esittää sooloaan ilman koreografin lupaa. Ilman erityisiä sopimuksia on tanssijalla sooloteoksen esittämisoikeus soolotuntien ajan sekä sen kalenterivuoden loppuun asti, jolloin teosta on viimeksi tunneilla harjoiteltu.Myöhemmästä käytöstä keskustellaan koreografin kanssa erikseen.

Mikäli soolotanssija on poissa harjoituksista, ei näitä poissaoloja voi korvata erikseen. Jos tunti on peruttu Tanssilan toimesta korvaava aika sovitaan kauden aikana.

Soolo-opetusajat löydät lukujärjestyksestä..

Duot

Duolla on mahdollista kilpailla ja esiintyä yhdessä ystävän kanssa. Duo-opetuksessa opettaja luo tanssijoille yhteisen koreografian valitun tanssilajin mukaisesti. Jokainen duo-opetukseen haluava tarvitsee tanssiparin.

Duotunnille ilmoittautuessa valitaan, että mihin tanssilajiin koreografia pohjautuu. Vaihtoehtoina ovat niin nykytanssi, showtanssi kuin klassinen balettikin. Ensimmäisellä tunnilla sovitaan myös tavoitteet duoharjoittelua varten. Monet opettajamme pystyvät opettamaan kaikkia kolmea eri lajia, kannattaa kuitenkin varmistaa asia etukäteen, mikäli opettaja on sinulle uusi!

Duon harjoittelu vaatii motivaatiota, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä kykyä muistaa koreografia yksin. Duoa on hyvä harjoitella myös omalla ajalla ja opettaja ohjeistaa omatoimiseen harjoitteluun tanssijoiden tavoitteiden mukaisesti. Duotuntia suositellaan näistä syistä yli 7-vuotiaille tanssijoille.

Duon harjoittelijoilla on mahdollisuus osallistua tanssikilpailuihin ja muihin esiintymisiin omissa nimissään. Mikäli tanssijat haluavat edustaa Tanssilaa, keskustellaan opettajan kanssa aina erikseen. Yleisesti tanssijat ovat valmiita kilpailemaan toisen duokauden jälkeen. Useimmiten ensimmäinen kausi menee koreografian luomiseen ja seuraavalla kaudella päästään hiomaan teknisiä osuuksia sekä ilmaisua. Näin ollen, esimerkiksi syyskaudella duoharjoittelun aloittaneet tanssijat ovat valmiita kilpailemaan keväällä.

Duon opettaja on usein myös duoteoksen koreografi. Tanssilan kautta duon tanssijat saavat lainaansa esiintymisasun ja mahdollisen rekvisiitan (ellei toisin sovita tanssijoiden kanssa). Tanssijat eivät saa esittää duoaan ilman koreografin lupaa. Ilman erityisiä sopimuksia on tanssijoilla duoteoksen esittämisoikeus duotuntien ajan sekä sen kalenterivuoden loppuun asti, jolloin teosta on viimeksi tunneilla harjoiteltu. Myöhemmästä käytöstä keskustellaan koreografin kanssa erikseen.

Duoparin molemmat tanssijat ilmoittautuvat opetukseen. Mikäli tanssija haluaa duo-opetukseen, mutta hänellä ei ole omaa tanssiparia, tulee ottaa yhteyttä toimistoomme (info@tanssila.fi) ennen ilmoittautumista. Mikäli duoparista toinen tai molemmat tanssijat ovat poissa harjoituksista, ei näitä poissaoloja voi korvata erikseen. Jos tunti on peruttu Tanssilan toimesta korvaava aika sovitaan kauden aikana.

Duo-opetusajat löydät lukujärjestyksestä tai ilmoittautumisesta.