Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Tanssila Oy (2789394-5)

Nuijamiestentie 3a, 00400 Helsinki
puh. 0300870367, 
info(a)tanssila.fi

Henkilötietojen käsittely
Tanssila käsittelee henkilötietoja palveluiden, kuten tanssituntien, ja tuotteiden toimittamiseksi rekisteröidyille (kuten tanssijat ja tuotteiden sekä palveluiden tilaajat). Tietoja käsitellään rekisteröidyn ja Tanssilan väliseen sopimukseen perustuen tai sen valmistelemiseksi. Tanssila ylläpitää oppilas- ja asiakasrekisteriä palveluiden toimittamiseksi.
Tanssila käsittelee henkilötietoja palveluiden laskuttamista varten. Laskutustietoja käsitellään osana kirjanpitoa kirjanpitolain velvoittamana.
Tanssila tarjoaa uutiskirjetilauksen. Käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, joka on ilmaistu tilaamalla uutiskirje. Uutiskirjetilauksen voi peruuttaa lähettämällä viestin info(a)tanssila.fi -osoitteeseen. Uutiskirjeen toimittamisessa käytämme myös MailChimp-palvelua, joka sijaitsee Yhdysvalloissa. MailChimp on toteuttanut henkilötietojen siirtämisen edellyttämät turvatoimet.
Tanssila julkaisee valokuvia, joissa rekisteröity on tunnistettavana, rekisteröidyn tai tämän huoltajan suostumuksella. Tanssilan näytöksissä voidaan ottaa videoita ja kuvia kaikista tanssijoista ilman erillistä ilmoitusta tai lupaa. Lisäksi Tanssilan erikoisryhmien tanssijat näkyvät Tanssilan videoissa ja kuvissa ilman erillistä ilmoitusta tai lupaa. Lisäksi Tanssila julkaisee näytöksissään kuvattuja kuvia ja videoita sosiaalisen median kanavillaan asiakkaiden henkilökohtaista käyttöä varten osana tanssipalveluiden tarjoamista oikeutettuun etuunsa perustuen. Lisäksi Tanssila saattaa käyttää materiaalia mainos- ja markkinointitarkoituksissa hankkiakseen uusia asiakkaita sekä opettajia oikeutettuun etuunsa perustuen.
Tanssila ei käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia.
Tanssila käsittelee rekisteröidyn oikeuksia käyttöä koskevia tietoja lakisääteisen velvoitteen perusteella. Tiedot rekisteröidyn oikeuksien käytöstä tallennetaan, jotta Tanssila voi osoittaa noudattavansa yleistä tietosuoja-asetusta. Lisäksi Tanssila käsittelee henkilötietoja tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi lakisääteisen velvoitteen perusteella.

Tanssila käsittelee saapuneita työhakemuksia ja niihin liittyviä henkilötietoja hakemuksen lähettäjän suostumuksella.


Käsiteltävät henkilötiedot
Tanssila käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • yksilöinti- ja yhteystiedot
 • syntymäaika
 • tiedot palveluista ja niiden käytöstä
 • laskutustiedot
 • muut palveluiden toimittamisen edellyttämät henkilötiedot
 • sähköiset tunnistetiedot

Tanssila saa henkilötietoja suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn huoltajalta. Huoltajan edellytetään toimittavan huollettavalleen soveltuvat tiedot henkilötietojen käsittelystä. Palvelun tilaamisen yhteydessä pakolliseksi merkityt tiedot ovat palvelun toimittamisen edellytys.


Henkilötietojen säilytysajat
Tanssila säilyttää henkilötietoja seuraavasti:

 • Tanssipalveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot: kaksi vuotta lukukauden päättymisestä
 • Tuotteiden toimittamiseen liittyvät tiedot: yksi vuosi tuotteiden tilaamisesta
 • Kirjanpitoon liittyvät tiedot: kirjanpitolain edellyttämä aika
 • Tiedot rekisteröityjen oikeuksien käytöstä: kaksi vuotta
 • Työhakemukset: 2 vuotta hakemuksen lähettämisestä
 • Työntekijätiedot: 5 vuotta työsuhteen päättymisestä
 • Uutiskirjetilauksen tiedot: uutiskirjetilauksen voimassaolon ajan

Muita henkilötietoja Tanssila säilyttää korkeintaan kaksi vuotta.


Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja käsittelevät ne Tanssilan työntekijät, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

Lisäksi Tanssila luovuttaa tai siirtää henkilötietoja seuraaville vastaanottajille käsittelyn edellyttämissä määrin:

 • MailChimp
 • Hobiver
 • Tietojärjestelmäpalveluiden toimittajat
 • Henkilöstöhallinto-, laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat
 • Viranomaiset lain edellyttämänä
 • Muut Tanssilan yhteistyökumppanit tai Tanssilan käyttämät henkilötietojen käsittelijät

Euroopassa sijaitsevia tai toimintaa harjoittavia henkilötietojen vastaanottajia sitovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet. Henkilötietoja siirretään Euroopan ulkopuolelle vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat toteuttaneet asianmukaiset turvatoimet.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy henkilötietoihin, oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info(a)tanssila.fi. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten. Tanssila käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä tallentaa tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajaksi.