Marika Metsovuori

Marika Metsovuori on vuonna 2023 Savoniasta valmistunut tanssinopettaja. Hän opiskeli pääaineena balettia ja nykytanssia, mutta suoritti vaihtojakson jazz-linjalla kovatasoisessa koulussa Khiossa, Oslossa. Hänellä on myös vahva show-tanssin kilpailutausta ja hän on tehnyt paljon omia koreografioita.

Opettamiskokemusta Marikalla ei intensiivisen opiskelun vuoksi ole vielä paljoa, mutta hän on tehnyt pidempiä sijaisuuksia ja kokee merkityksellisenä ja innostavana sen, miten hän voi jatkuvasti oppia ja vaikuttua tanssin monista mahdollisuuksista. Hän myös rakastaa ihmisten kanssa toimimista ja kokee toisilta oppimisen ja vaikuttumisen tärkeäksi osaksi työelämään siirtymistä.

Marikalle on tärkeää kohdata jokainen oppilas sydämellä ja hän on taitava tunnistamaan yksilöllisiä vahvuuksia ja ainutlaatuisuutta tanssitaustasta riippumatta. Valmistuvana pedagogina hän pitää tärkeänä kunnioittavaa ja rakentavaa suhdetta oppilaisiin, ja toivoo voivansa herättää jokaisessa kipinän tanssijana kasvamiseen. Marika on helposti lähestyttävä ja turvallinen aikuinen, ja hänelle on tärkeää, että tanssiessa on lupa myös tuntea ja jakaa omia kokemuksia. Opettajana hän onkin lempeä, mutta samalla vahva ja kannustava ihminen, jonka tunneilla jokainen saa varmasti olla oma itsensä. Tanssitekniikan opettamisessa Marikalle on tärkeää kannustaa oppilaita myös haastamaan itseään, ja hän pyrkii olemaan mahdollisimman monipuolinen opettaja, joka kykenee suhteuttamaan tavoitteita aina sopivasti sekä yksilön että ryhmän tarpeisiin.

Marikalle on tärkeää, että hänen tunneillaan jokainen saa kokea olevansa arvokas ja hyvällä tavalla keskeneräinen ja opettajana hän haluaa jakaa tietoa tanssista tavalla, jonka jokainen voi suhteuttaa omaan keholliseen ymmärrykseensä. Herkkyys ja taito vastata oppilaan tarpeisiin on hänelle opetuksen yksi tärkeimmistä arvoista, ja hän toivoo, että hänen tunneillaan jokainen saa tanssin kautta kokea ihmeellistä kauneutta myös omasta itsestään. Marika onkin huomaavainen ja helposti asioista innostuva nuori opettaja, joka haluaa kasvaa luovaksi ammattilaiseksi ja monipuoliseksi taiteilijaksi, joka ymmärtää ja tiedostaa taiteen, pedagogiikan ja konkreettisen opetustyön merkityssuhteita niin, että ne voivat johtaa mahdollisimman oppilaslähtöisen ja vahvuusperustaiseen tanssinopetukseen.