Lumi Räsänen

Lumi on tanssinut koko ikänsä 4-vuotiaasta lähtien. Hänen vahvinta osaamisaluettaan ovat nykytanssi, jazz ja baletti. Näiden ohella hän on tanssinut myös katutanssia. Lumin intohimo tanssissa on sen mahdollistama itseilmaisu ja vapaus tutkia kehon liikettä.

Tanssi on tärkeä ja helposti opittava itseilmaisun väline. Lumin tunneilla ilmapiiri on hyväksyvä ja lempeä, jotta oppilaat voivat turvallisesti tuoda liikkeessään esiin omia vahvuuksiaan ja tunteitaan. Hän haluaa kohdata oppilaat yksilöinä ja antaa heille vahvan tekniikkapohjan välineeksi.